Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 maart 2023

Vogelsupplementen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Vogelsupplementen.nl. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (www.vogelsupplementen.nl.com) van Markthandel JanJP gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Vogelsupplementen.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Met Vogelsupplementen.nl wordt altijd het bedrijf Vogelsupplementen.nl BV bedoeld.

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vogelsupplementen.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

PERSOONSGEGEVENS
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Vogelsupplementen.nl respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door Vogelsupplementen.nl tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Vogelsupplementen.nl aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker.

COMMUNICATIE
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vogelsupplementen.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COOKIES
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Vogelsupplementen.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Ons cookiegebruik ziet er al volgt uit:

  • Wij hebben de Google Analytics-cookie geplaatst;
  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • Wij delen geen gegevens over het gebruik van onze website met Google;
  • Onze Google Analytics-cookie wordt niet gebruikt voor andere Google-diensten;
  • Wij kiezen ervoor om het IP-adres van de bezoeker niet in zijn geheel te registreren;
  • Wij hebben er voor gezorgd dat de gegevens van de Google Analytics-cookie beveiligd (versleuteld) verstuurd worden.

COOKIES UITZETTEN
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

DOELEINDEN
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

DERDEN
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

DISCLAIMER
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Vogelsupplementen.nl. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Vogelsupplementen.nl kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Vogelsupplementen.nl geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

AUTEURSRECHT
De website (www.vogelsupplementen.nl) is eigendom van Markthandel JanJP. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Vogelsupplementen.nl of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Vogelsupplementen.nl. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Markthandel JanJP worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

AANPASSEN / UITSCHRIJVEN DIENST NIEUWSBRIEF
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

AANPASSEN / UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onze contactgegevens onderaan dit document.

AANSPRAKELIJKHEID
Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat Markthandel JanJP niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Vogelsupplementen.nl. Een en ander laat onverlet dat Vogelsupplementen.nl in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Vogelsupplementen.nl.

TOEGANG
Markthandel JanJP behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Markthandel JanJP behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Markthandel JanJP (vogelsupplementen.nl)
Verlengde Scholtenskanaal WZ 89
7881 KD Emmer-Compascuum
+31(0)6 533 34 65 62